CONDICIONS D'ABONAMENTS

  • L'edat mínima per inscriure’s són 17 anys. En el cas dels menors de 18, serà necessari entregar a recepció el document d’autorització omplert per pare, mare o tutor legal.
  • L'entrega del número de compte bancària (IBAN) és un requisit indispensable per poder tramitar l'alta.
  • Un cop finalitzada l’alta, recorda que has de passar per recepció per a la recollida del carnet i la signatura dels documents d’inscripció.
  • Les altes mensuals a partir del dia 15, inclouen la renovació automàtica del mes següent per domiciliació bancària.